Električni grijači vode

Električni grijači vode zagrijavaju i zadržavaju količinu vode u izoliranom cilindru, spremnom za uporabu. Oni osiguravaju vruću vodu pod glavnim tlakom, i budući da mogu odmah isporučiti cijelu pohranjenu količinu, mogu istovremeno servisirati mnoge ispuste. I isporučit će im sve u glavnom pritisku. Kada se isprazni, potrebno je vrijeme za ponovno zagrijavanje da biste se vratili u vruću vodu, ali oni brzo zagrijavaju vodu, osobito s jačim ili dvostrukim elementima, a mogu se koristiti i na nižoj cijeni.