Grijač vode sve-u-jednom toplinskoj pumpi

Grijači vode toplinske crpke koriste električnu energiju za prijenos topline s jednog mjesta na drugo umjesto da izravno proizvode toplinu. Prema tome, oni mogu biti dva do tri puta energetski učinkovitiji od konvencionalnih električnih grijača otpornosti na vodu. Da biste premjestili toplinu, dizalice topline rade kao hladnjak u obrnutom smjeru.

Dok hladnjak izvlači toplinu iz kutije i baca ga u okolnu prostoriju, samostalni grijač vode toplinske crpke iz izvora zraka izvlači toplinu iz okolnog zraka i baca ga - pri višoj temperaturi - u spremnik za zagrijavanje voda. Samostalni sustav grijanja vode s toplinskom crpkom možete kupiti kao integriranu jedinicu s ugrađenim spremnikom za vodu i pomoćnim grijačima za otpor. Također možete prilagoditi toplinsku crpku za rad s postojećim konvencionalnim spremnikom vode.